ECOMASTER BARWNIK: FIOLETOWY E75014 - karta charakterystyki

Karta techniczna

 ecoEco2

ECOMASTER BARWNIK: FIOLETOWY E75014

FIOLETOWY E75014 jest polietylenem na bazie LLDPE, charakteryzuje się wysoką zawartością pigmentu, dobrą rozpuszczalnością oraz kryciem. Można z niego produkować rozdmuchiwaną mono oraz warstwową folię opakowaniową, foliopaki kurierskie i torby przemysłowe. Jest odpowiedni do bezpośredniego dozowania oraz mieszania z granulatem.

Właściwości produktu

Metoda

Jednostka

Wartość

Temperatura topnienia

Wewnętrzna

°C

125

Stabilność termiczna

Wewnętrzna

°C

230

MFI (190°C /2.16 kg)

ASTM D1238

g/cm3

≤15

Poziom wilgoci

ASTM D644

ppm

≤3000

 

Aplikacje:

 FIOLETOWY E75014 jest odpowiedni dla produktów LDPE, LLPE, HDPE, PP.

Dozowanie: 1-5%

Opakowanie i składowanie:

Produkt pakowany jest w worki plastikowe PE po 25 kg i powinien być przechowywany w chłodnym i zadaszonym miejscu. Produkt należy zużyć w przeciągu 12 miesięcy aby jego właściwości zostały zachowane. Składowanie w wysokich temperaturach może wpłynąć na jego jakość.

Uwagi

Są to typowe parametry właściwości produktu, których nie należy interpretować jako wartości graniczne.

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą w dniu publikacji. Dokument ma na celu dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, użytkowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, usuwania i uwalniania i nie stanowi żadnej gwarancji ani specyfikacji jakości, wyraźnej ani domniemanej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Użytkownicy powinni ustalić, czy produkt jest odpowiedni do ich użytku i czy może być używany bezpiecznie i zgodnie z prawem. Oprócz wszelkich zakazów użytkowania wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Ecostar srl może dodatkowo zakazać lub ograniczyć sprzedaż swoich produktów do określonych zastosowań. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem Ecostar srl.

_____________________________________________________________________________________________________

DYSTRYBUCJA:

T&F PLAST TRADE Sp. z o.o.

ul. Forteczna 13 lok.5, 87-100 Toruń

biuro@tfplast.com; www.tfplast.com
tel. + 48 601 357 998