Tworzywa biodegradowalne

CZYM SĄ TWORZYWA BIODEGRADOWALNE?
Tworzywa biodegradowalne to materiały sztuczne, które mają zdolność ulegania biodegradacji. Oznacza to, że mogą się rozkładać i przekształcać w substancje organiczne pod wpływem mikroorganizmów, takich jak bakterie i grzyby, oraz czynników środowiskowych, takich jak wilgoć, ciepło i światło. Tworzywa biodegradowalne są alternatywą dla tradycyjnych tworzyw sztucznych, które mają negatywny wpływ na środowisko, ponieważ nie ulegają rozkładowi przez wiele lat.

Tworzywa biodegradowalne stanowią ważny krok w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości. Ich stosowanie pomaga zmniejszyć ilość odpadów i ograniczyć negatywny wpływ na naszą planetę.

Wśród konsumentów panuje powszechna dezorientacja na temat różnych rodzajów tworzyw sztucznych. Ogólny termin "biotworzywa" jest często używany do opisania bardzo różnych materiałów, a terminy "biopochodne", "biodegradowalne" i "kompostowalne" mogą wprowadzać w błąd.

TWORZYWA BIODEGRADOWALNE
To tworzywa ulegające rozkładowi biologicznemu pod wpływem mikroorganizmów, takich jak bakterie, grzyby lub enzymy. Proces biodegradacji prowadzi do rozkładu tworzywa na proste związki chemiczne, takie jak woda, dwutlenek węgla lub biomasa. Tworzywa biodegradowalne mogą rozkładać się w stosunkowo krótkim czasie, w zależności od warunków środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i obecność mikroorganizmów. Przykłady tworzyw biodegradowalnych to skrobia, celuloza, polilaktyd (PLA) i kwas polimlekowy (PLA). Kompostowalne tworzywa sztuczne - podzbiór tworzyw biodegradowalnych - zazwyczaj ulegają rozkładowi w kompostowniach przemysłowych i najpierw muszą zostać zebrane. Biodegradowalne i kompostowalne tworzywa sztuczne mogą być wytwarzane z zasobów biologicznych lub surowców kopalnych. Tworzywa te powinny być stosowane, gdy nie jest możliwa redukcja, ponowne użycie lub recykling, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i hierarchii postępowania z odpadami.

TWORZYWA BIOPOCHODNE
Są to tworzywa wykonane z surowców pochodzenia biologicznego, takich jak rośliny, ale nie ulegają naturalnemu procesowi biodegradacji. Tworzywa biopochodne są zazwyczaj bardziej trwałe i mają dłuższą żywotność niż tworzywa biodegradowalne. Nie ulegają one rozkładowi biologicznemu na proste związki chemiczne, co oznacza, że pozostają w środowisku przez dłuższy czas. Przykłady tworzyw biopochodnych to polietylen z cukru trzcinowego (PECC), polietylen z cukru buraczanego (PEBC) i polietylen tereftalanu z cukru (PETC).

Podsumowując, główną różnicą między tworzywami biodegradowalnymi a tworzywami biopochodnymi jest zdolność pierwszych do rozkładu biologicznego pod wpływem mikroorganizmów, podczas gdy drugie są bardziej trwałe i nie ulegają naturalnemu procesowi biodegradacji.