Certyfikaty i Standardy

CERTYFIKATY

Włoskie biotworzywa są certyfikowane i objęte gwarancją podczas ich użytkowania oraz fazy zakończenia życia produktu.

Wszystkie gatunki MATER-BI są certyfikowane przez jednostki certyfikujące zgodnie z głównymi normami europejskimi i międzynarodowymi. Taka certyfikacja gwarantuje biodegradację MATER-BI w różnych środowiskach utylizacji: kompostowanie przemysłowe, kompostowanie domowe i biodegradacja w glebie.

W sektorze biotworzyw, europejska norma EN 13432 jest najważniejszym odniesieniem technicznym dla producentów materiałów, władz publicznych, kompostowników, jednostek certyfikujących i konsumentów. Europejska norma EN 13432 definiuje cztery cechy, które musi posiadać materiał, aby można go było uznać za kompostowalny, a mianowicie, możliwość poddania go recyklingowi poprzez odzysk organiczny (kompostowanie i fermentację beztlenową):

  • Biodegradowalność, czyli zdolność materiału do przekształcania się w dwutlenek węgla (CO2) w wyniku działania mikroorganizmów, w ramach tego samego procesu występującego w odpadach naturalnych.
  • Dezintegracja, czyli rozdrobnienie i niewidoczność w końcowym kompoście (brak zanieczyszczeń wizualnych).
  • Brak negatywnego wpływu na proces kompostowania.
  • Prawie całkowity brak metali ciężkich i brak negatywnego wpływu na jakość kompostu.

NOVAMONT uzyskał certyfikat ETV dla MATER-BI w biodegradacji w środowisku morskim.

Link: Certyfikaty i Standardy