ECOMASTER BARWNIK: BIAŁY W160D - karta charakterystyki

Karta techniczna


ECOMASTER BARWNIK: BIAŁY W160-D

BIAŁY W160-D to biała przedmieszka na bazie polietylenu LLDPE, zawierająca 60% rutylu TiO2 o bardzo dobrej dyspersji i wysokiej nieprzezroczystości. Jest specjalnie zaprojektowany do worków polietylenowych i nadaje się do bezpośredniego dodawania i mieszania z żywicą z tworzywa sztucznego za pomocą automatycznych jednostek dozujących lub przez wstępne mieszanie. Poziom dodatku musi być dostosowany do ostatecznego zastosowania.

Właściwości produktu

Metoda

Jednostka

Wartość

Zawartość pigmentu

 

%

60

Wypełniacz CaCO3

 

 

TAK

Ciężar właściwy 23°C

Wartość nominalna

g/cm3

2.20

Gęstość nasypowa

ATSM 1895

g/cm3

1.25

MFI (190°C /2.16 kg)

ASTM D1238

g/10min

10

Poziom wilgoci

ASTM D644

ppm

≤1500

 

Aplikacje:

BIAŁY W160-D jest odpowiedni dla produktów LDPE, LLPE, HDPE, PP.

Dozowanie: 1-5%

Opakowanie i składowanie:

Produkt pakowany jest w worki plastikowe PE po 25 kg i powinien być przechowywany w chłodnym i zadaszonym miejscu. Produkt należy zużyć w przeciągu 12 miesięcy aby jego właściwości zostały zachowane. Składowanie w wysokich temperaturach może wpłynąć na jego jakość.

Uwagi

Są to typowe parametry właściwości produktu, których nie należy interpretować jako wartości graniczne.

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą w dniu publikacji. Dokument ma na celu dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji dotyczących bezpiecznego obchodzenia się, użytkowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, usuwania i uwalniania i nie stanowi żadnej gwarancji ani specyfikacji jakości, wyraźnej ani domniemanej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Użytkownicy powinni ustalić, czy produkt jest odpowiedni do ich użytku i czy może być używany bezpiecznie i zgodnie z prawem. Oprócz wszelkich zakazów użytkowania wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, Ecostar srl może dodatkowo zakazać lub ograniczyć sprzedaż swoich produktów do określonych zastosowań. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem Ecostar srl.

_____________________________________________________________________________________________________

DYSTRYBUCJA:

T&F PLAST TRADE Sp. z o.o.

ul.Forteczna 13 lok.5, 87-100 Toruń

biuro@tfplast.com; www.tfplast.com
tel. +48 601 357 998