O NOVAMONT – kilka słów o firmie oraz najważniejsze osiągniecia

Novamont
Novamont to włoska firma, która jest liderem w sektorze bioplastików i rozwoju biokomponentów. Firma została założona w 1989 roku jako spółka joint venture między Montedison (obecnie EniChem) a Agip Petroli (obecnie Eni) z celem rozwijania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie chemii zrównoważonej.

Oto kilka kluczowych punktów dotyczących firmy Novamont:

  • Początki: Novamont powstała jako strategiczne centrum badawcze o nazwie Fertec, które było odpowiedzialne za integrację technologii chemicznych i biotechnologicznych. Firma wywodzi się z Montedison School of Material Science.
  • Wizja i misja: Novamont promuje rozwój modelu bioekonomii opartego na efektywnym wykorzystaniu zasobów i regeneracji lokalnych obszarów. Firma dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
  • Bioplastiki i biokomponenty: Novamont jest znany ze swojego zaangażowania w rozwój bioplastików i biokomponentów. Firma opracowała materiał o nazwie Mater-Bi, który jest biodegradowalnym i kompostowalnym substytutem tradycyjnych tworzyw sztucznych. Mater-Bi jest wytwarzany z mieszaniny skrobi roślinnej, modyfikowanego polimeru PLA (kwasu polimlekowego) oraz dodatków, które nadają mu pożądane właściwości.
  • Międzynarodowy zasięg: Novamont jest obecna na arenie międzynarodowej i posiada zagraniczne oddziały oraz sieć sprzedaży. Firma od ponad dwudziestu pięciu lat angażuje się w rozwój materiałów pochodzących z odnawialnych źródeł.

Dziś Novamont jest grupą z czterema zakładami produkcyjnymi, czterema ośrodkami badawczymi, biurami sprzedaży w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych oraz przedstawicielstwem w Brukseli w Belgii. W 2021 r. Novamont przajął BioBag International, wiodącą globalną grupę zajmującą się rozwojem, produkcją i marketingiem certyfikowanych biodegradowalnych i kompostowalnych zastosowań, z biurem w Askim (Norwegia), zakładem produkcyjnym w Dagö (Estonia) i obecnością w 9 innych krajach na całym świecie. Włoska sieć dystrybutorów jest obecna w ponad czterdziestu krajach.

Na przestrzeni lat opracowane zostało 5 własnych technologii oraz około 1400 patentów i wniosków patentowych. Stale inwestują w badania i innowacje (50 mln euro w 2021 r.), a 20% pracowników zajmuje się badaniami, rozwojem i innowacjami.

Projektowane produkty mają na celu ochronę i przywrócenie cennych zasobów naturalnych, które są ze sobą ściśle powiązane: gleba i woda.

Włoskie kompostowalne biotworzywa pomagają odprowadzać odpady organiczne z wysypisk, umożliwiając ich przekształcenie w kompost, polepszacz gleby i cenne narzędzie do powstrzymania jej degradacji. Tworzywa biodegradowalne w glebie nadają się natomiast do zastosowań o wysokim ryzyku rozproszenia w środowisku.

Również biodegradowalne składniki kosmetyczne oraz biosmarowidła i bioherbicydy są przeznaczone do zastosowań, w których dyspersja w środowisku jest pewna. We wszystkich tych sektorach biodegradowalność stanowi możliwe rozwiązanie pozwalające radykalnie zmniejszyć zanieczyszczenie gleb i wód.

Nasza firma, T&F Plast Trade Sp. z o.o., od ponad 10 lat współpracuje z włoską firmą Novamont oraz jest jej wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim.