Zastosowanie Mater-Bi według sektorów

Produkty wykonane z MATER-BI są wykorzystywane w wielu różnych sektorach, zapewniając unikalne i innowacyjne rozwiązania konkretnych problemów środowiskowych.

ROLNICTWO
Aplikacje MATER-BI dla rolnictwa ulegają biodegradacji w glebie, przyczyniają się do lepszego rozwoju upraw ogrodniczych i upraszczają zarządzanie i zmniejszają ilość odpadów z tworzyw sztucznych po zakończeniu ich eksploatacji.

OPAKOWANIA
Produkty MATER-BI przeznaczone do pakowania żywności świeżej, mrożonej, sypkiej, opakowań do artykułów higienicznych mogą być utylizowane w ramach selektywnej zbiórki odpadów organicznych i przekazywane do recyklingu w kompostowniach w celu uzyskania żyznego kompostu.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
Dzięki swoim właściwościom i cechom - biodegradowalności, kompostowalności, przezroczystości, odporności na wilgoć i patogeny - worki MATER-BI okazały się kluczowym narzędziem zachęcającym do selektywnej zbiórki odpadów organicznych.

GASTRONOMIA
Zastosowanie kompostowalnej zastawy stołowej MATER-BI w gastronomii może uprościć zarządzanie odpadami w przypadkach, gdy użycie zmywalnej zastawy stołowej wielokrotnego użytku nie jest praktyczne lub możliwe.

INNE ZASTOSOWANIA
MATER-BI może być wykorzystywany do produkcji różnych przedmiotów o niskim wpływie na środowisko, takich jak biowypełniacz dla sektora motoryzacyjnego, produkty dla sektora higieny i higieny osobistej, produkty do żucia dla zwierząt domowych.

DYSTRYBUCJA DETALICZNA NA DUŻĄ SKALĘ
Biodegradowalne i kompostowalne torby na zakupy, które można ponownie wykorzystać do selektywnej zbiórki odpadów organicznych, a także torby i rękawice dla działów owoców i warzyw to tylko niektóre przykłady produktów MATER-BI, które zostały już z powodzeniem wprowadzone do dystrybucji na dużą skalę.