Wpływ na środowisko – biodegradowalność i kompostowalność

MATER-BI jest całkowicie biodegradowalny i kompostowalny. Te dwie właściwości pozwalają na odzyskanie plastikowego materiału opakowaniowego w procesie organicznego recyklingu odpadów stałych (kompostowanie i fermentacja beztlenowa) i są określone w normie europejskiej EN 13432.


CO TO JEST BIODEGRADOWALNOŚĆ?
Biodegradowalność oznacza zdolność substancji organicznych do rozpadu na prostsze składniki dzięki działaniu enzymów mikroorganizmów. Po zakończeniu tego procesu następuje całkowite przekształcenie początkowych substancji organicznych w proste cząsteczki nieorganiczne, takie jak woda, dwutlenek węgla i metan.

Poprzez naśladowanie tych naturalnych procesów, odpady organiczne powstałe w wyniku działalności ludzkiej mogą być usuwane za pomocą biodegradacji. Możliwe jest stworzenie optymalnych warunków sprzyjających temu procesowi, które są zarówno przemysłowe, jak i zgodne z tempem produkcji organicznych odpadów. Szybkość biodegradacji zależy od chemicznego charakteru substancji czy materiału oraz od otaczającego środowiska. Wysokie tempo biodegradacji zapewniają warunki fermentacji beztlenowej i przemysłowego kompostowania.

CZYM JEST KOMPOSTOWALNOŚĆ?
Kompostowalność to zdolność materiału organicznego do przekształcenia się w kompost w procesie kompostowania. Kompostowanie to tlenowy proces biologiczny, kontrolowany przez człowieka. Prowadzi on do produkcji humusu. Kompost jest doskonałym nawozem, bogatym w substancje humusowe i mikroorganizmy oraz pożytecznym dla gleby. Jego udział w materii organicznej poprawia strukturę gleby i biodostępność składników odżywczych (związków fosforu i azotu).

BIODEGRADACJA MORSKA
W testach laboratoryjnych próbki MATER-BI zostały wystawione na działanie osadów morskich zebranych z obszaru przybrzeżnego; siedliska, w których kończy wiele odpadów z tworzyw sztucznych.

Wyniki testów potwierdzają, że MATER-BI ma również tendencję do stosunkowo szybkiej biodegradacji w warunkach naturalnych, takich jak środowisko morskie.

Nadzorowane testy laboratoryjne przeprowadzone przez Włoski Instytut Tworzyw Sztucznych (IIP) zostały zweryfikowane przez Certiquality w ramach pilotażowego programu Komisji Europejskiej "Weryfikacja Technologii Środowiskowych" (ETV). Celem tego programu jest konsolidacja innowacyjnych technologii w dziedzinie ochrony środowiska, gdy normy i certyfikaty nie są jeszcze dostępne, stając się tym samym niezwykle przydatnym narzędziem w pierwszej fazie innowacyjnego rozwoju.